Connect with us
[smartslider3 slider="1"]

Nyheter

Eventuellt kontraktskaos väntar…

Sagan gällande importspelare inom Svensk ishockey fortsätter och damhockey.se har nåtts av information om nya bestämmelser gällande deltagande för importspelare vilket skulle kunna skapa ett kontraktskaos!

Här följer informationen som vi nåtts av

Internationella övergångar

På förekommen anledning och efter möte med migrationsverket, skatteverket och polisen kommer följande rutiner vid internationella övergångar säsongen 2022/2023 införas.

LIMITED TRANSFERS

Vid ansökan om Limited transfer som är skrivna på mer än en säsong krävs alltid följande bilagor till transferkortet:

  • Avtal som överensstämmer med transferkortet

För spelare från icke EU/EES länder krävs även följande:

  • Giltligt arbetstillstånd
  • Giltligt uppehållstillstånd
  • Andra relevanta myndighetsbeslut

UNLIMITED TRANSFERS

Vid ansökan om Unlimited transfer krävs följande bilagor:

  • UTRF blankett (Unlimited transfer Request)
  • Avtal som överensstämmer med transferkortet

För spelare från icke EU/EES länder krävs även följande:

  • UTRF blankett (Unlimited transfer request)
  • Giltligt arbetstillstånd
  • Giltligt uppehållstillstånd
  • Andra relevanta myndighetsbeslut

Paragraf 4:7 ÖVERGÅNG FRÅN UTLÄNDSK FÖRENING

Spelaren får inte representera den svenska föreningen förrän den internationella övergången är godkänd och registrerad av IIHF samt innehar ett korrekt uppehålls – eller arbetstillstånd. Det åligger den svenska föreningen att tillse att spelaren har ett korrekt uppehålls – eller arbetstillståndunder hela perioden för spel i föreningen. På begäran från SIF ska föreningen kunna styrka uppehålls-, arbetstillstånd, avtal mellan föreningen och spelaren eller andra relevanta myndighetsbeslut.

OBS! Icke EU-spelare med endast turistvisum får inte delta i föreningsverksamhet. Vid eventuella frågor om uppehållstillstånd- eller arbetstillstånd ombedes föreningarna kontakta migrationsverket.

Svenska ishockeyförbundet meddelar också att de ”nya rutinerna” kan komma att innebära/medföra längre handläggningstider som konsekvens.

Dessa nya och något striktare rutiner jämfört med tidigare kan komma att skapa ett smärre kontraktskaos för föreningarna såvida de inte har förhållit sig till vad som krävs för respektive typ av transfer av importspelare. Den kategori av spelare som vi tror kommer att skapa mest problem för föreningarna är de spelare som är från icke EU/EES länder då det främst är gällande dem som reglerna ändrats och stramats åt…

I dagsläget har SDHL spelare från 13 olika nationaliteter med en fördelning enligt följande med reservation för eventuella fel:

Sverige 89 spelare (56,3%)Kanada 17 spelare (10.8%)Finland 13 spelare (8,2%)Tjeckien 8 spelare (5,1%)
Norge 6 spelare (3,8%)USA 6 spelare (3,8%)Danmark 4 spelare (2,5%)Tyskland 4 spelare (2,5%)
Japan 3 spelare (1,9%)Österrike 3 spelare (1,9%)Schweiz 3 spelare (1,9%)
Frankrike 1 spelare (0,6%)Polen 1 spelare (0,6%)

Även damettan/NDHL har i dagsläget ett stort antal importspelare, vilket innebär att det med stor sannolikhet kommer finnas flertalet föreningar även där som kommer att bli berörda av de ”nya rutinerna”.

Exakt huruvida varje förening har gjort i sina rekryteringar är inget som vi kan påtala eller skriva om här, men den spontana tanken är att flertalet av föreningarna har värvat sina spelare utifrån ”de gamla bestämmelserna” och att detta nu kan bli en smärre chock för vissa av föreningarna rent ekonomisk då det till exempel krävs att föreningarna betalar en grundlön på 14.300kr/månad/importspelare före skatt till spelare från icke EU/EES länder för att kunna uppnå vad som krävs för att kunna erhålla ett arbetstillstånd. Utöver detta tillkommer en hel del annat pappersarbete som till exempel att spelarna ska ha en Sjuk – och olycksfallsförsäkring som stämmer överens med vad som anses brukligt inom idrotten och dess nivå.

Vi är ganska övertygade om att ”de nya rutinerna” kommer att ställa till det något på sina håll och kanter för flertalet föreningar, för vissa mer än andra… men vi hoppas samtidigt på att det kommer att kunna lösa sig så smidigt som möjligt för alla inblandade parter så att inte ligornas kvalité kommer att påverkas alltför mycket i negativ riktning.

Damhockey.se vill samtidigt passa på att önska alla våra läsare en trevlig midsommar!