Connect with us
Slide Background
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.
Step 1

To change the background click on the label bar and in the layer window select the style tab.

Step 2

Choose a source from the background top tab then upload an image or pick a background color.

Build & Design
02. Build & Design
Build any layout with layers and customize your designs limitlessly.
Step 1

To add a layer, click the green plus button in the left sidebar and select the type of layer.

Step 2

Select any layer and you can edit its content and style properties in the layer window.

DAMETTAN

Damettan – Ordförande intervju…

Damhockey.se har in på sista timmarna för året fått en mailintervju med ordförande i nybildade Damettan där vi har ställt ett par frågor så här i uppstarten av föreningen.

I första artikeln skrev vi en del om bakgrund och syfte, här kommer en uppföljning med artikel 2. 

Hur ser strukturen/ organisationsschemat för Föreningen damettan ut, vilka personer har ”valts” in på representationsplatser och vad har de för uppdrag? 

Man valde en styrelse som landade i: 

  • Ordförande Conny Olausson KHK dam och flickansvarig 
  • Representant Norr Pea Israelsson SAIK klubbchef 
  • Representant Väst Albin Thyllgren FBK ansvar junior och dam 
  • Representant Öst Therese Nyman Haninge klubbchef 
  • Representant Syd först Tomas Kollar Malmö men han fick ny roll så andre man fick hoppa in där med Kent-Arne Svensson Trollhättefallen damansvarig 
  • Specialist Lars Hymander förflutet inom SIF och flera föreningar idag SSK 
  • Specialist vakant där vi vill hitta rätt med en spelare som har erfarenhet Damettan och varit med ett tag eller en som ”gjort resan inom annan lagidrott” 

Styrelsen har tillsammans med medlemmarna initialt skapat tre arbetsgrupper enligt nedan: 

  • Säsong 20/21 med uppdrag hur får vi ut bästa möjliga av det   
  • Tävlingsgrupp med att se över hur vi kan skapa en mer intressant produkt för att behålla fler efter gymnasiet, skapa mer intäkter och bättre förutsättningar 
  • Marknadsgrupp för att hitta centrala möjligheter och stötta föreningarna med produktutveckling och förutsättningar för näst högsta nivån

Hur kommer intresseorganisationen damettan att ”höja statusen” på nationens ”Andraliga” 

Intresseorganisationen Damettan kommer höja statusen med att tydliggöra att det är Sveriges andraliga, jobba för att det blir en förbundsserie, det märktes tydligt nu med restriktionerna att man som Div 1 serie på regional nivåsattes åt sidan för fortsatt spel. Om det varit tydligare med att det är nästhögsta nivån likt allsvenskan på herrsidan så hade man nog övervägt än mer i hanteringen. Det viktiga är dock inte det kortsiktiga utan mer det långsiktiga att skapa en miljö som är så nära SDHL som möjligt för våra svenska framtida spelare d v s att man spelar helst lika många matcher som SDHL med jämna tuffa matcher. Så genom att se över produktens kvalitet och skapa fler jämna tuffa matcher så skapas en utvecklingsmiljö för spelare och större intresse för publik och därmed lättare att sälja för sponsorer och med online sändningar.
Damettan har haft förankringsmöte med SIF med positiv utgång, vi har informerat damutskottet om initiativet.  

Hur ser grundtanken för ekonomi/finansiering ut för intresseorganisationen ? 

Grundtanken för ekonomi/finansiering är inte utarbetat än men diskussionerna var tydliga på uppstartsmötena med medlemmarna, på något sätt blir det en medlemsavgift som grundplåt, den centrala organisationen vill ta vara pågoda initiativ ute i klubbarna och kvalitetssäkra så alla Damettanklubbar har en minsta gemensam kvalitetsnivå för produkten. Ska vi kunna sälja det centralt så måste det finans en stabilitet och trovärdighet i produkten. Marknadsgruppen har fått en tydlig uppgift att jobba fram en plan för detta och jag som ordförande är mycket trygg med den kompetens och nätverk vi har i organisationen.

Varför är inte SDHL lagens damettanlag inkluderade i skapandet av intresseorganisationen Damettan? Hur ser tanken ut gällande framtida juniorliga kontra eventuell damhockeyallsvenska? Hur tänker Damettan gällande NIU-Gymnasierna ?

Varför SDHL lagens damettanlag inte är inkluderade än bygger på att grunden för skapandet är att de klubbar som kan kvalificera sig till SDHL har gått samman i ett första skede för att det är de som är grunden för näst högsta nivån och tävlandet. I flera år har det diskuterats på olika håll om att det behöver göras något och det är tydligt från medlemsmötena att det är timing nu. Andralagen och NIU-lagen är viktiga parter och de har på senare åren utvecklats mer till kvalitativa juniorlag där vi tillsammans behöver hitta bra vägar för kvalitativt juniorspel. Utöver NIU-lagen så finns det idag 8-10 klubbar som sitter på juniorlag men inga serieformer att spela i så kopplat till de förändringar vi ser för seniorhockeyn så ser vi att det finns goda förutsättningar för bildandet av juniorspel med t ex JSM-spel men även det har sina utmaningar i kostnader. Det som är givet är att det är på seniorhockeyn vi kan skapa intäkter, flera Damettanlag har bevisat det med storpublik på sina premiärmatcher och final- eller kvalmatcher. Vidare ser vi att det finns beröringar med Damtvåorna med.  

Vi är i ett läge att Damettan just fått in svar från alla 19 tävlande föreningar om hur deras ambitioner ser ut och vi kan under januari ta det vidare med SIF, regioner, Div2 och andralagen. Svaren är från respektive klubbs styrelse så det är välförankrat. Alla aktiviteter går inte att lösa i samma stund utan det är en process i flera steg där vi över tid gör det TILLSAMMANS för Svensk hockey. 

Som ordförande i denna nybildade förening ser jag att alla vill egentligen samma sak men det finns naturligt olika perspektiv på vägen till målet. 

Svensk damhockey är under stark tillväxt och det finns oanade möjligheter vilket vi TILLSAMMANS skall ta till vara.

Conny Olausson- Ordförande Damettan 

Vi tackar Conny för att han tagit sig tid till att delge detta förtydligande av föreningen Damettan och vad vi kan förvänta oss av dem som förening framöver för vidareutvecklingen av Svensk damishockey. Vi ser fram emot att följa föreningens utveckling samt att fortsatt vara en del av informations/ mediaflödet åt föreningen damettan.  

Med denna artikel avrundar vi 2020 och önskar ER alla våra läsare en GOD FORTSÄTTNING OCH ETT GOTT NYTT ÅR!!!