Connect with us

DAMETTAN

Intresseorganisation -Damettan

Trots att seriespelet och nästintill all hockey mer eller mindre står still för tillfället, händer det mycket bakom kulisserna. En av de saker som i spåret av pandemin givits tid till för att bli verklighet är skapandet av ”intresseorganisationen Damettan”.

Denna nyskapade intresseorganisation skall enligt uppgift haft sitt första medlemsmöte den 13 november 2020, då man undersökte intresset för att starta själva intresseorganisationen, vilket man skall ha påbörjat genom en rikstäckande inbjudan till alla Damettanlagen. Intresset visade sig vara stort och majoriteten av damettan-föreningarna ventilerade sina tankar gällande framtiden och såg skapandet av intresseorganisationen som ett stort och nödvändigt steg för vidareutvecklingen av ligan.

Den 20 november 2020 hade intresseorganisationen ett nytt möte i syfte att konfirmera vilka föreningar som ställde sig bakom bildandet av intresseorganisationen, resultatet var tydligt – alla föreningar va eniga och därmed konstaterades bildandet av intresseorganisationen Damettan.

Följande punkter är några av de saker som ventilerades/ diskuterades och beslutades efter att man konstaterat att damettanserierna nu tagit ett kliv in i en ”ny tid” med intresseorganisationen Damettan vid rodret.

  • Man har som avsikt att skapa ökat intresse för ligan och produkten samtidigt som man önskar producera/utveckla fler spelare till SDHL och Landslagen.
  • Det önskas utvecklas ett juniorkoncept där NIU-lag passar in så dessa lag kan mötas i utvecklande syfte
  • Man vill driva frågor för att få en likriktning gällande hantering av bestämmelser och därmed få en röst som summerar upp vad Damettan egentligen vill gentemot SIF
  • En kommersialisering av ligan är något som önskas påbörjas
  • Förankning med Svenska ishockeyförbundet ska ske och möte ska genomföras

Efter att intresseorganisationen bildats visade det sig att organisationen skapat reaktioner. Man väljer att se reaktionerna som ett tydligt tecken på behovet av att det därmed finns en underliggande stark drivkraft som gemensamt kan sätta och uppnå nya mål, vilka kommer att vidareutveckla och stärka ligan.

Det stora medlemstalet i organisationen kommer innebära att det finns flera olika perspektiv och synvinklar samt erfarenhet av olika nivå, vilket ses som väldigt positivt i utvecklings och lärandeperspektiv för såväl intresseorganisationen som för föreningar och förbund.

Att det skapas reaktioner och kanske till och med irritation är något som kommer att vara mer eller mindre ofrånkomligt, därmed vill intresseorganisationen tydligt påtala vikten av kommunikation och att såväl dialoger som relationsskapande mellan alla inblandade parter är av största vikt för att kunna skapa en transparens, öppenhet och tydlighet där alla skall känna sig hörda, uppskattade och delaktiga. Sakerna behöver samtidigt få gå i viss ordning varvid allt kan inte mötas upp dag ett.

Att Intresseorganisationen Damettan nu skapats, är enligt oss på damhockey.se ett stort steg i rätt riktning gällande kvalitetssäkrandet och vidareutvecklingen av det som idag är landets ”andra liga” och därmed även delar av framtidsvisionen för svensk damishockey. Den Svenska damhockeyns framtid har enligt oss per automatik stärkts och blivit något mer stabil i och med grundandet av Damettan organisationen, då densamma kommer att bli en viktig pusselbit generellt organisatoriskt för svensk damishockey.

Något man enligt uppgift redan ska ha åstadkommit är ett samtal med SDHL, där det bland annat skall ha diskuterats vikten av att SDHL har en part som håller ihop närmast underliggande nivå och man bollade även modeller gällande upp och nedflyttningar mellan SDHL och Damettan, vilket är ett tecken på att det sakta men säkert byggs broar mellan de numera två organisationerna SDHL och Damettan.