Connect with us
Slide Background
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.
Step 1

To change the background click on the label bar and in the layer window select the style tab.

Step 2

Choose a source from the background top tab then upload an image or pick a background color.

Build & Design
02. Build & Design
Build any layout with layers and customize your designs limitlessly.
Step 1

To add a layer, click the green plus button in the left sidebar and select the type of layer.

Step 2

Select any layer and you can edit its content and style properties in the layer window.

Artikelserie

Del 6 – Att vara eller icke vara, det är frågan…

Svensk ishockey genomgår precis som resten av världen en kris – en Pandemi! Denna sätter sina djupa spår genom inställda matcher, begränsad publik, uteblivna inkomster mm mm.

Detta har fött tanken hos Spooky – hur ser utsikterna för framtiden ut gällande damhockeyn, kommer den att vara eller icke vara?

Vi har i artikelserien än sålänge fokuserat på lite gott och blandat om hur det ser ut idag och även slagit några passningar om hur vi önskar att seriesystemet vidareutvecklas. Vi har även riktat spotlightsen mot ett antal spelare och ett antal framtidsnamn för att påtala att det konstant sker utveckling i rätt riktning och för att påminna att vi alla gör ett bra jobb.

Efter allt som händer runtikring har det dock landat en del tankebanor som inte är av lika charmig sort i huvudet på Spooky, så i kommande del kommer han att lyfta upp några viktiga detaljer som han anser är avgörande för damishockeyns vara eller icke vara.

  1. Kvalitetssäkring av ligorna med vidareutveckling och stärkt status av en nationell andraliga samt framtida juniorliga.
  2. Utbildning och utveckling
  3. Samarbete över gränserna
  4. Ekonomiska bryggor

Att kvalitetssäkra ligorna känns som en väldigt viktig del i framtidsarbetet för svensk damishockey! Som det ser ut idag så är både ligan och framtiden för idrotten väldigt skör och oss veterligen har det diskuterats åtminstone på SOK (svenska olympiska kommittén)nivå huruvida fortsatt OS satsning ska förbli eller ej, vilket i sig självklart är ett stort ”hot” mot utövarna. De senaste 8-10 åren har det absolut gjorts ett fantastiskt arbete gällande damishockey, fler unga tjejer börjar spela, högsta ligan bytte namn från Rikserien till SDHL, ligan har en egen ”styrelse”, föreningarna skapar bättre villkor på flera plan för spelare, ledare m fl. så saker går helt klart i rätt riktning… men så kom en pandemi!

Denna pandemi har som välkänt påverkat hela organisationsschemat för den drivande verksamheten, vilket i slutändan genererar i en problematik för oss alla. Det är därför av största vikt att kvalitetssäkra verksamheten så gott som möjligt!

I skrivande stund (2/11-2020) bekräftas att SIF, SDHL, SHL & Hockeyallsvenskan representanter suttit i möte med idrottsminister Amanda Lind under dagen för att belysa just det aktuella ämnet eller åtminstone ”hur elithockeyn påverkats av corona”

https://www.swehockey.se/Covid-19/Covid-19/elitishockeynifokusvidcoronamotemedidrottsministeramandalind

Det som kallades för årets TV-puck har precis avslutats… självklart skall vinnande distrikt(Småland Dam och stockholm nord) vara nöjda med sina prestationer, men det ska också kommas ihåg att alla distrikt inte fick deltaga pga pandemin vilket för oss är resultatet av ett mindre lyckat beslut.

Det vi dock kan konstatera trots att flera distrikt uteblev är att vi har många unga talanger som är på rätt väg och som inom några år bör återses i SDHL… några är redan delaktiga i SDHL lagen, men majoriteten kämpar på i damettan i de olika regionerna och för att ta sig till SDHL behövs enligt oss en kvalitetssäkring – där vi bygger en bra ”brygga” utbildnings – och utvecklingsmässigt sett för dessa talanger.

Här har vi tidigare i artikelserien nämnt vår syn i del 4.1 & 4.2 (se länkar nedan) på hur vi önskar att vidareutvecklingen av seriesystemet bör ske samt hur man kan bygga en framtida juniorliga. Samtidigt är det viktigt att fler NIU skapas – det skulle mer eller mindre behövas en dubblering av NIU HG, med fokus på att varje SDHL förening först och främst bedriver NIU HG verksamhet, samt att arbetet mot att få fler tjejer till Trekronorshockeyskola fortskrider.

Del 4.1 – Framtidstankar

4.2 Fortsatta Framtidstankar

Detta i sig skulle kunna kvalitetssäkra verksamheten mer och ge en bättre grund att stå på, men det hade varit att göra det lätt för sig!

Självklart så behövs en ekonomi för att genomföra saker som detta och just under rådande Corona tider är pengarfrågan en stor diskussion- föreningarna får inte in sina intäkter i normal takt…. därmed försämras möjligheterna för att inom en snar framtid göra allt för stora förändringar.

Men vi på damhockey.se ser en stor möjlighet till en god framtid om alla SDHL klubbar samt ligan i sig tar ett stort ansvar för planläggning, ekonomiskt stöd och genomförandet av förändringarna (självklart i samarbete med SIF, som behöver lägga grunden). SIF gör självklart ett gott arbete med TKH (Trekronorshockeyskola) och hockeykonsulenterna redan… men behöver finna vägar till att ge större och bättre ekonomiskt stöd och grund att stå på. I slutändan skulle denna grund dessutom vara gemensamt uppbyggd vilket skapar en en större och bättre känsla av inkluderande över ligagränserna.

För att detta skall kunna bli verklighet tror vi att det krävs ett förbättrat samarbete SDHL – klubbarna emellan för att på så vis kunna skapa en situation för gemensamt beslutstagande och beslutsfattande kring kvalitetssäkringen av såväl SDHL som skapandet av en ny nationell andraliga med stärkt status och kvalitetssäkring samt en framtida Juniorliga, vilket i slutändan genererar i en betydligt tryggare framtid för svensk damishockey och bygger den starka grogrund som behövs för att säkerställa idrottens kvalitetssäkring.

Samtidigt är det viktigt att man jobbar på med en vidareutveckling av det utbildningsmaterial som finns idag (generellt sett enbart ABC-pärmen), då det idag till större delen är fokuserat på och utgår ifrån pojk/herrverksamheten. Detta ger inte en optimal utbildning för flick/damhockeyns spelare och ledare och behöver därmed ses över då vi upplever att det finns mycket att förändra/förbättra för att få en mer specifik utbildning för flick/damishockeyspelare samt för att skapa en liknande utbildnings/utvecklingstrappa som skapats och finns för pojk/herrhockeyn.

För Damishockeyns fortsatta existens och framtid är detta bara ett fragment av vad som behövs tas tag i och göras, men någonstans behöver man alltid börja för att förändring, vidareutveckling och kvalitetssäkring ska bli av och något av exemplen i denna artikel kan vara en bra startpunkt.